Platforme de preselectare

EXECUŢIA PLATFORMELOR DE COLECTARE NOI

Platformele de precolectare nou infiinţate vor fi amplasate în oraşul Cernavodă în zonele de case individuale – un număr de 35 – iar în comunele Seimeni, Saligny şi Rasova atât în perimetrele instituţiilor publice, cât şi pe domeniul public – un număr total 22 platforme, în total 57 platforme. Ele vor constă în platforme betonate neacoperite, cu o suprafaţa de 10 mp, dotate cu scurgere la canalizare sau rigolă. Pe fiecare platformă de precolectare se vor amplasa trei containere de deşeuri, în culori diferite şi marcate pentru a facilita colectarea selectivă de la populaţie.

EXECUŢIA REABILITĂRII PLATFORMELOR DE PRECOLECTARE EXISTENŢE

Reabilitarea platformelor de precolectare existenţe din oraşul Cernavodă – 33 platforme – se va face prin reamenajarea spaţiului şi realizarea facilităţilor de curăţire periodică. Că şi în cazul platformelor noi, şi acestea vor fi dotate cu câte trei containere în culori diferite: galben pentru plastic, verde pentru deşeuri menajere şi albastru pentru hârtie.

Înainte

După

 

Acest site web nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Raspunderea privind corectitudinea si coerenta informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.

Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana în România, ca si pentru informatii detaliate privind statutul de membru al României în Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Reprezentantei Comisiei Europene în România.