Evenimente

Proiectul „Implementarea sistemului de management integrat al deşeurilor urbane în oraşul Cernavodă şi comunele limitrofe Seimeni, Saligny, Rasova, judeţul Constanta” se adresează către trei grupuri ţintă :

1. Grupul ţintă format din locuitorii oraşului Cernavodă şi ai comunelor Seimeni, Saligny şi Rasova, în număr de 27.980 persoane, care vor fi implicaţi direct în procesul de precolectare selectivă a deşeurilor şi utilizarea sistemului de management al deşeurilor. Acest grup ţintă va fi tratat identic în raport cu nevoile comune pe care le prezintă:

Locuitorii din zonele urbane de blocuri – aproximativ 12.400 persoane reprezentând 62% din grupul ţintă localizat în oraşul Cernavodă.

Locuitorii din zonele urbane şi rurale cu case individuale cu curţi – un total de 15.580, din care 7.500 persoane reprezentând aproximativ 38% din locuitorii oraşului şi 8.080 persoane reprezentând 100% din locuitorii comunelor.

Agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea în cele patru localităţi, respectiv 256 firme active în oraşul Cernavodă şi 73 de firme localizate în comunele Seimeni, Saligny şi Rasova.

Instituţiile publice, că şi conglomerate ale propriilor angajaţi şi clienţi/beneficiari: elevi, contribuabili, etc. – 38 de instituţii publice în total, din care 26 în oraşul Cernavodă.

2. Grupul ţintă format din potenţialii investitori în zonă Cernavodă, indiferent de natură activităţilor lor economice, de originea lor locală sau din alte localităţi, etc., în contextul dezvoltării economice determinate de extinderea preconizată a CNE Cernavodă.

3. Grupul ţintă al vizitatorilor regiunii Cernavodă: format în principal de oameni de afaceri, delegaţii numeroase româneşti şi străine datorate CNE şi activităţii Primăriei Cernavodă, turişti atraşi de circuitele istorice ale vestigiilor dunărene şi turismului de valorificare a Dunării, etc.

Obiective

Obiectivul general:

Implicarea activă şi facilitarea schimbărilor de deprinderi în privinţă modului de gestionare a deşeurilor a populaţiei din oraşul Cernavodă şi comunele limitrofe Seimeni, Saligny, Rasova

Obiective specifice:

 • creşterea nivelului de conştientizare a grupurilor ţină şi a beneficiarilor proiectului în ceea ce priveşte necesitatea colectării selective;
 • educarea comunităţii locale în vederea acceptării şi utilizării soluţiei tehnice de colectare a deşeurilor implementată
 • implicarea activă a populaţiei şi facilitarea schimbărilor de deprinderi în privinţă modului de gestionare a deşeurilor proprii.
 • vizibilizarea sprijinului acordat de Uniunea Europeană României în vederea soluţionării problemelor legate de mediu;
 • informarea constanţa a grupurilor ţintă şi a beneficiarilor finali cu privire la politică europeană legată de protecţia mediului;
 • creşterea vizibilităţii eforturilor autorităţilor publice locale de a îmbunătăţi calitatea mediului înconjurător şi eficientă serviciului de salubrizare;
 • asigurarea uneri relaţii transparente de colaborare cu mass media locală

PUBLICUL ŢINTĂ

 • autorităţile locale şi regionale,
 • populaţia urbană şi rurală care locuieşte la blocuri şi gospodarii individuale
 • agenţii economici din oraşul Cernavodă şi cele trei comune Seimeni, Saligny şi Rasova, cu 7 sate componente incluse în proiect
 • angajaţii centralei nucleare –  2.400 persoane dintre care circa 75% locuiesc în oraşul Cernavodă.
 • instituţiile publice implicate atât în utilizarea sistemului cât şi în găzduirea de platforme de colectare selectivă a deşeurilor
 • Agenţii economici
 • Mass-media – diseminator de informaţii şi canal de promovare pentru proiectul tehnic şi campania de informare şi educaţie publică

Organizarea unei Caravane de conştientizare

Caravana  se va deplasa de-a lungul principalelor străzi şi va staţiona în câte un punct central al celor dintre patru localităţi vizate prin proiect

 • caravană va include o piramidă conţinând fotografii relevante pentru proiect
 • în timpul caravanei vor fi distribuite pliante către populaţie
 • vor avea loc prezentări ale proiectului şi instruiri privind colectarea selectivă
 

Acest site web nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Raspunderea privind corectitudinea si coerenta informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.

Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana în România, ca si pentru informatii detaliate privind statutul de membru al României în Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Reprezentantei Comisiei Europene în România.