Cursuri de instruire

Personalul de exploatare a investiţiei

În cadrul proiectului Phare “Implementarea sistemului de management integrat al deşeurilor urbane în oraşul Cernavodă şi comunele limitrofe Seimeni, Saligny, Rasova, judeţul Constanta” au fost angajate 18 persoane care vor exploata investiţia:

  • 2 coordonatori tehnici ai activităţilor derulate la staţia de transfer şi sortare
  • 1 maistru de întreţinere a echipamentelor şi utilajelor
  • 3 portari-operatori ai cântarului eletronic
  • 4 şoferi
  • 4 sortatori
  • 4 manipulanţi pe autogunoieră compactoare

În lunile iunie şi iulie personalul staţiei de transfer va participă la seminarii de instruire care au că obiectiv sporirea înţelegerii  conceptului de sistem de management integrat al deşeurilor şi a legăturilor cu protecţia mediului şi a sănătăţii, precum şi asimilarea soluţiei locale care se aplică în zonă Cernavodă.
Această activitate vizează două categorii de personal: de gestionare şi de operare care vor participă la seminarii de informare  şi  la un curs de formare a auditorilor de mediu.
Personalul de operare a a participat, joi 10.06.2010, la un schimb de experienţă la Staţia de transfer şi sortare a deşeurilor din Comună Cumpănă.

 

Acest site web nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Raspunderea privind corectitudinea si coerenta informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.

Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana în România, ca si pentru informatii detaliate privind statutul de membru al României în Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Reprezentantei Comisiei Europene în România.