Parada costumelor Eco

PROIECT EDUCAŢIONAL ECO  GRĂDINIŢĂ

MOTTO : „Nu trebuie să fii mare pentru a salva Pamantul”.

ARGUMENT:
Proiectul educaţional se adresează cu precădere copiilor din unitatea noastră, ei reprezintă  schimbul de maine”, viitorul public cu putere decizionala.
Este important că noi, să formăm caractere de foarte devreme şi să informăm corect tinerele generaţii cu privire la moştenirea pe care le-o lăsăm.
Tot ceea ce este atractiv pentru copii, declanşează o atitudine pozitivă la părinţi. Prin intermediul acestui program, copiii vor şti să preţuiască natură, frumosul, tot ceea ce ne înconjoară.
Mediul înconjurător ne asigură condiţiile necesare vieţii, însă depinde de noi dacă dorim să folosim în mod util aceste elemente necesare vieţii: apa, aerul, pământul.
Poluarea planetei se agravează pe zi ce trece şi se pare că populaţia nu acordă interes acestui proces nociv. Ocrotirea planetei este o problemă mondială şi, tocmai de aceea fiecare om trebuie să-şi asume această responsabilitate.
Starea de sănătate nu poate fi menţinută respirând aer poluat, consumând alimente şi apa contaminată cu pesticide sau alte substanţe chimice.

SCOP:
Înţelegerea modului de funcţionare a mediului, de apariţie a problemelor legate de mediu şi de rezolvare a acestor probleme. Dezvoltarea unor responsabilităţi personale şi civice ale copiilor, conştientizarea necesităţii protejării mediului.
Încurajarea copiilor pentru a deveni factori activi ai protecţiei mediului, acţionând şi modificându-şi propriul stil de viaţă precum şi pe cel al persoanelor din jur.

OBIECTIVE:
O1 – Dezvoltarea experienţei şi formarea capacităţii de a folosi cunoştinţele şi abilităţile căpătate în luarea unor decizii bine gândite, pozivitive, pentru rezolvarea problemelor legate de mediu, reciclarea materialelor.
O2 – Conştientizarea rolului fiecăruia dintre noi în realizarea unei lumi mai bune şi a unui mediu mai bun, şi a unui mediu mai sănătos.
O3 – Conştientizarea părinţilor şi comunităţii locale cu privire la rolul şi importantă educaţiei ecologice de la o vârstă timpurie, rol asumat în cea mai mare parte de grădiniţă.

COORDONATOR PROIECT:
INST. MANOLE GABRIELA
CĂTĂLINĂ

GRUP ŢINTĂ – copiii grupei mijlocii „BUBURUZE”
DURATĂ PROIECTULUI – 1 AN ( iulie 2009-iunie 2010)
RESURSE UMANE: copiii grupei mijlocii, părinţi, educatoarele grupei,          comunitatea locală
RESURSE MATERIALE: – materiale informative (cărţi, reviste, pliante, Cd-uri, carton, materiale textile, poster, etc.)
FORME DE REALIZARE: – Activităţi de tip şcolar şi extraşcolar prin observări, convorbiri, plimbări, excursii, spectacole, prezentări de costume.
ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE:
„Copilarie fericită = pământ fericit”
 

Acest site web nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Raspunderea privind corectitudinea si coerenta informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.

Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana în România, ca si pentru informatii detaliate privind statutul de membru al României în Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Reprezentantei Comisiei Europene în România.