Extindere staţie de transfer

Prin Act Adiţional 5/2010 economiile la bugetul proiectului au fost utilizate pentru îndeplinirea condiţiilor de obţinere a acordului de mediu  şi eficientizarea funcţionării staţie de transfer. În acest sens s-au realizat obiecte de investiţii noi, lucrări suplimentare şi s-a achiziţionam o autogunoieră compactoare 16-18 mc.

Hală de sortare
Hală de sortare va avea regim de înălţime: P + 1 având dimensiunile în plan de 23,70 m x 5 m=118,5 mp, pe 2 nivele. Primul nivel are înălţimea de 4 m (pe o lungime de 9,4 m), acoperişul fiind înclinat pînă la al doilea nivel (pe o lungime de 6,3) m, unde înălţimea devine 7 m  (pe o lungime de 8 m).
Parterul va fi deschis pe două laţuri, pentru a permite o operare  mai uşoară; aici se va amplasa bandă transportoare şi se va alimenta cu deşeuri, iar la etaj vor fi amplasate bandă de sortare cu posturile de sortare; acest compartiment de 8 m x 5 m va fi închis. Hală este prevăzută a se execută din:
- structură metalică uşoară,
- la parter – pereţi într-un strat din tablă cutată pe 2 părţi ;
- la etaj: pereţi tip sandwich, faţă văzută din tablă gata finisata;

Extindere platformă betonată
Platformă tehnologică de sortare şi depozitare materiale reciclabile se va extinde, cu cca 150 mp, în vederea amplasării halei de sortare şi a operării în dreptul ei.
Extindere reţele electrice
Reţeaua electrică se va extinde cu 100 m în vederea funcţionării halei de sortare şi a presei pentru baloţi.

Extindere reţea canalizare menajeră
Reţeaua de canalizare menajeră se va extinde cu 25 m în vederea evacuării apelor reziduale rezultate în urmă spălării compartimentelor de depozitare ale halei de sortare.

Platformă pietruită pentru depozitare pet-uri
Pentru depozitarea baloţilor de pet până la achiziţionarea acestora de către firmă specializată este necesară o platformă pietruita, în suprafaţa de 472,8 mp.

Extindere şi închidere laterală şopron metalic

Pentru depozitarea baloţilor de hârtie este necesară extinderea cu 10 mp şi închiderea laterală a şopronului pe cele 4 laţuri pentru că intemperiile să nu degradeze deşeurile.

Utilaje cu montaj
Bandă transportoare – 1 buc

 • lungime transportor = 18 m;
 • lăţime bandă = 1 m;
 • viteză de deplasare  reglabila în domeniul 5-20 m/min ;
 • bandă de cauciuc cu inserţie de pânză, cu raclete;
 • diferenţă de nivel până la  + 6m;

Este o bandă transportoare cu două componente:
-una orizontală cu rolul de a transporta deşeurile din buncăr către bandă trasportoare înclinată
-una  înclinată cu rolul de a transporta deşeurile de la nivelul parter spre bandă de sortare, aflată la nivelul superior.
Bandă sortare -1 buc

 • lungime  = 9 m;
 • înălţime = 1,4 m;
 • lăţime bandă = 1 m;
 • montare orizontală;
 • bandă de cauciuc cu inserţie de pânză;
 • viteză de deplasare  reglabila în domeniul 3-12 m/min ;

Este o bandă transportoare orizontală, din bandă de cauciuc care preia deşeurile de pe transportor deşeuri. Deşeurile sunt sortate şi puse în buncăre de evacuare de unde deşeurile cad la parter în compartimente separate (4). De pe bandă de sortare, refuzurile cad într-un prescontainer. Acest refuz va fi transportat la depozitul final. Materialele reciclabile vor fi presate şi valorificate.
Presă plastic/hârtie- 1 buc
Presă verticală pentru presarea şi balotarea ambalajelor din plastic, PET, carton, hârtie, în special, precum şi a altor deşeurilor ce se pretează presării.
Dimensiuni gabarit presă: cca 200 cm x 100 cm x 220 cm
Masă balot 50 – 120 kg
LUCRĂRI SUPLIMENTARE (etapă II)
Extindere parcare

Întrucât actuală parcare a fost proiectată pentru autovehicule şi nu permite parcarea autogunoierei compactoare 16-18 mc şi a autospecialei de transport containere se impune extinderea parcării betonate cu încă 144 mp.

Drum de acces

Că urmare a avizului ENEL ce a dus la modificarea amplasamentului staţiei şi că urmare a avizului APM ce a dus la necesitatea noilor obiecte de investiţii  trebuie realizat un nou drum de acces. La vechiul drum de acces s-a renunţat întrucât prevedea trecerea maşinilor peste cântarul electronic atât la intrarea cât şi la la ieşirea din staţia de trasfer ceea ce ducea la o uzură prematură a acestuia. Autogunoieră compactoare nu e necesar să fie cântărită decât la intrarea în staţie, iar autospecială de transport containere trebuie cântărită doar la ieşirea din incintă. Noul drum de acces va deservi şi hală de sortare.

Extindere platformă betonată zonă prescontainere

Întrucât actuală configuraţie nu permite tractarea şi urcarea prescontainerelor pe autospecială de transport se impune extinderea platformei betonate cu 172 mp din zonă unde sunt amplasate prescontainerele.
Achiziţionare autogunoieră compactoare 16-18 mc
În raportul final proiectantul recomanda achiziţionarea unei autogunoiere compactoare 16-18 mc din următoarele considerente:

 • există pericolul că în momentul în care  se va produce o defecţiune a autogunoierei compactoare  ce

nu se poate remedia rapid întregul sistem de colectare să fie blocat

 • întregul sistem va fi eficientizat în momentul în care o autogunoieră compactoare va colectă gunoiul

de la comune, iar una doar în oraşul Cernavodă

 • trebuie ţinut cont şi de faptul că sistemul trebuie extins în a două etapă întrucât satul Dunărea

aparţinând Comunei Seimeni nu a fost inclus în această prima etapă şi în aceeaşi situaţie se află Comună Aliman care

este membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru zonă Cernavodă.

 

Acest site web nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Raspunderea privind corectitudinea si coerenta informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.

Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana în România, ca si pentru informatii detaliate privind statutul de membru al României în Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Reprezentantei Comisiei Europene în România.