Conferinţă de presă lansare proiect

Joi 13 martie 2008, orele 10, în sala Casei de Cultură Cernavodă (sediul Primariei) a avut loc conferinţa de presă pentru lansarea proiectului „Implementarea sistemului de management integrat al deşeurilor urbane în oraşul Cernavoda şi comunele limitrofe Seimeni, Saligny, Rasova, judeţul Constanţa”.

Au fost invitaţi reprezentanţi ai instituţiilor publice partenere, ai societăţii civile, ai Ministerului Mediului, ai Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud-Est, ai societăţilor comerciale şi presa.

Proiectul va fi implementat de Consiliul Local Cernavodă – beneficiar şi de Consiliile Locale Seimeni, Saligny şi Rasova – parteneri pe o perioada de 18 luni. Este finanţat prin Programul Phare 2005, Coeziune Economică şi Socială, „Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu” (Schema de granturi: Investiţii publice în sectoarele de mediu), Linia de Buget: RO 2005/017-553.04.01.04.01

Activităţile proiectului sunt:

1. Construirea unui numar de 57 de platforme de precolectare, reabilitarea celor 33 existente în oraşul Cernavodă, construirea şi montajul staţiei de transfer şi sortare a deşeurilor la Cernavoda.

2. Achiziţionarea a două autovehicule pentru deşeuri, echipamente independente pentru staţia de transfer, containere de precolectare şi de colectare a deşeurilor reciclabile la staţia de transfer.

2. Organizarea unei campanii de conştientizare a comunităţilor implicate.

3. Acţiuni de instruire a personalului implicat în gestionarea sistemului de management.

Bugetul proiectului este de 725.781,49 euro din care 623.446,30 euro reprezintă contribuţia Autorităţii Contractante.

 

Acest site web nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Raspunderea privind corectitudinea si coerenta informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.

Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana în România, ca si pentru informatii detaliate privind statutul de membru al României în Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Reprezentantei Comisiei Europene în România.