Descrierea proiectului

Implementrarea sistemului de management integrat al deşeurilor urbane în oraşul Cernavodă şi comunele limitrofe Seimeni, Saligny, Rasova, Judeţul Constanţa

Consiliul Local al Oraşului Cernavodă, în calitate de Beneficiar, împreună cu Consiliile Locale ale comunelor Seimeni, Saligny şi Rasova, în calitate de Parteneri, derulează în prezent un proiect pentru gestionarea deşeurilor pe raza localităţilor vizate.

Proiectul este susţinut de programul Phare 2005 „Schemă de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu” printr-o finanţare de 623,446.30 Euro la care se adaugă contribuţia de 102,335.19 Euro a Primăriei Cernavodă.

Obiectivul general al proiectului este reabilitarea şi protecţia mediului în oraşul Cernavodă şi comunele limitrofe Seimeni, Saligny şi Rasova. Implementarea acestuia se va realiza în decursul a 19 luni(martie 2008-septembrie 2009).

Obiectivul specific al acestui proiect îl reprezintă extinderea sistemului de colectare a deşeurilor existent în oraşul Cernavodă şi introducerea sistemelor de salubrizare (colectare şi transport) în comunele limitrofe Seimeni, Saligny şi Rasova precum şi introducerea simultană a unui sistem facil de colectare selectivă pe trei componente, în intreaga zonă.

În paralel cu aceste acţiuni se doreşte conştientizarea comunităţilor locale din zona ţintă faţă de necesitatea instituirii unui sistem de management integrat al deşeurilor şi a impactului acestuia asupra mediului, sănătăţii umane, precum şi asupra necesităţii modificării deprinderilor zilnice individuale.

Implementarea acestui proiect presupune parcurgerea unor etape distincte:

  • construirea a 90 platforme de precolactare, reabilitarea celor existente în oraşul Cernavodă, pe care vor fi amplasate câte trei tipuri de deşeuri colectate(hârtie/carton, plastice/PET şi refuzuri)
  • construirea şi montajul staţiei de transfer şi sortare a deşeurilor la Cernavoda.
  • achiziţionarea a două autovehicule pentru deşeuri(o autogunoieră compactoare şi o autospecială de transport containere), echipamente independente pentru staţia de transfer, a 270 de containere de precolactare şi de colactare deşeuri reciclabile la staţia de transfer.
  • acţiuni de instruire a celor 18 persoane implicate în gestionarea întregului sistem (instruire generala şi curs de auditori interni în managementul de mediu) şi a personalului implicat în operarea investiţiei (instruire generală şi instruire tehnică de operare).

Beneficiarii direcţi ai acestui proiect sunt cei 27980 locuitori din zona vizată, respectiv 379 agenţi economici şi 38 de instituţii. Acestora li se adaugă beneficiarii indirecţi, respectiv vizitatorii şi potenţialii investitori.

Implementarea acestui proiect va determina, pe termen mediu şi lung, conformarea cu normele şi legislaţia de mediu, îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei, crearea de oportunităţi de dezvoltare pentru mediului de afaceri local, precum şi crearea premiselor de dezvoltare turistică.

 

Acest site web nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Raspunderea privind corectitudinea si coerenta informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.

Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana în România, ca si pentru informatii detaliate privind statutul de membru al României în Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Reprezentantei Comisiei Europene în România.