Constituire Comitet Pilotaj

Marţi, 5 august 2008, orele 10:00 a avut loc adunarea de constituire a Comitetului de Pilotaj Comunitar, din cadrul Proiectului Phare „Implementarea sistemului de management integrat al deşeurilor urbane în oraşul Cernavodă şi comunele limitrofe Seimeni, Saligny, Rasova, judeţul Constanţa”.

Comitetul de pilotaj comunitar este interfata între proiect şi comunităţile locale, asigurând implicarea acestora în implementarea lui şi, ulterior, în gestionarea sistemului de management integrat al deşeurilor. Aceasta implicare urmăreşte ca modificările profunde care vor trebui făcute de beneficiarii direcţi ai sistemului să fie mai uşor asimilate şi acceptate, prin facilitarea identificării comunităţii cu iniţiativa autorităţilor locale.

Dupa încheierea proiectului, Comitetul de pilotaj comunitar va rămâne activ, va fi încurajat să se transforme într-un ONG de mediu pe probleme de gestionare a deşeurilor şi va avea rol consultativ în gestionarea sistemului de management al deşeurilor.

 

Acest site web nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Raspunderea privind corectitudinea si coerenta informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.

Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana în România, ca si pentru informatii detaliate privind statutul de membru al României în Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Reprezentantei Comisiei Europene în România.