Ghid de colectare selectivă

Precolectarea deşeurilor la populaţie

Precolectarea deşeurilor din oraşul Cernavodă

Precolectarea deşeurilor de la locuitorii din zona urbană de blocuri şi instituţii publice

Cetăţenii vor separa la sursă deşeurile generate, în trei categorii, astfel: o categorie reprezentată de hârtie+carton, a doua categorie reprezentată de plastic+PET-uri, şi ultima categorie reprezentată de ”refuzuri”. Fiecare dintre aceste trei categorii de deşeu va fi depusă într-un container distinct individualizat prin culoare şi inscripţionare sugestivă, cu care vor fi dotate platformele de precolectare existente sau nou înfiinţate din imediata vecinătate a zonelor de blocuri. Este recomandat acest tip de depunere pentru a optimiza activitatea de preluare a deşeurilor la punctele de precolectare, dar şi ulterior, în ceea ce priveşte activitatea de sortare şi reciclare.

Precolectarea deşeurilor de la locuitorii din zona urbană cu case individuale

Fiecare gospodărie va preda separat partea ”reciclabilă” constituită din componente reciclabile prin sortare (hartie+carton, plastic+PET-uri), şi separat partea ”refuzuri”. Cetăţenii vor separa la sursa deşeurile generate, în trei categorii, astfel: o categorie reprezentată de hârtie+carton, a doua categorie reprezentată de plastic+PET-uri, si ultima categorie reprezentată de ”refuzuri”.

Se va recomanda populaţiei ca pentru depunerea separată, ce se va implementa, să se utilizeze saci speciali pentru deşeuri de culori diferite în funcţie de categorie (pentru a se putea face distinctia uşoară în gospodărie). Sacii vor fi proprietatea cetaţenilor şi se vor putea procura de către aceştia din magazine specializate

Precolectarea deşeurilor de la agenţii economici

Procedeul şi dotările proprii sunt similare cu cele din zona blocurilor. Recipienţii pentru precolectare se vor procura de către fiecare agent economic în parte şi sunt proprietatea acestora. La solicitarea expresă a mai multor agenţi economici mici grupaţi într-o zonă, se poate opta pentru organizarea unui punct de precolectare destinat eliminarii deşeurilor. Containerele pentru cele trei fracţiuni vor fi de tipul, forma şi capacitatea celor solicitate de către operatorul de salubritate pentru a facilita efectuarea mecanizată a operaţiunii de precolectare.

 

Acest site web nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Raspunderea privind corectitudinea si coerenta informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.

Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana în România, ca si pentru informatii detaliate privind statutul de membru al României în Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Reprezentantei Comisiei Europene în România.