Statie de transfer

Staţia de transfer şi sortare are ca scop preluarea deşeurile menajere solide colectate selectiv, compactarea fractiei de “refuzuri” în scopul diminuării volumului acestora, precum şi sortarea aprofundata a deşeurilor reciclabile în vederea recuperării şi valorificării lor. Suprafaţa ei totală este de 5.980 mA², cu o capacitate de prelucrare a deşeurilor menajere nereciclabile de 53 t/zi.

Principalele componente ale staţiei de transfer şi sortare sunt următoarele:

  • Platforme tehnologice pentru sortarea şi depozitarea deşeurilor reciclabile: 1 platformă sortare de 2×8 mA² pentru sortare, 3 platforme de depozitare pentru hârtie/carton – plastic – PET, fiecare cu o suprafaţa de 2×3 mA² – total 34 mA² (betonate, acoperite cu şopron metalic)
  • Platformă de depozitare a containerelor mobile pentru materialele reciclabile de 25 mA² (impietruita)
  • Rampă şi 3 platforme de descărcare a deşeurilor – refuzuri” şi încărcare în prescontainere, în total 895 mA² (cu îmbrăcăminte asfaltica)
  • Platformă de parcare de 220 mA² (impietruita)
  • Cântar electronic sub formă de platformă de cântărire, la intrarea în incintă. Capacitate de cântărire până la 20t.
  • Cabină poartă, inclusiv pentru urmărirea acţiunii de cântărire şi declanşarea acţiunii de spălare a vehiculelor de transport deşeuri.
  • Rampă de spălare a vehiculelor de transport deşeuri în suprafaţa de 60 mA².
  • Drum tehnologic impietruit, în incintă: 768 mp.
  • Utilităţi în incintă: reţea apa-canal, alimentare cu energie electrică, bazin de retenţie a apelor uzate (60 mA³) provenite de la compactarea refuzurilor şi spălarea şi igienizarea vehiculelor de transport a deşeurilor, precum şi a apelor pluviale. Aceste ape uzate vor fi conduse ulterior la staţia de epurare a oraşului, aflată în imediată apropiere.
  • Împrejmuire 400 m şi port.

 

Acest site web nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Raspunderea privind corectitudinea si coerenta informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.

Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana în România, ca si pentru informatii detaliate privind statutul de membru al României în Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Reprezentantei Comisiei Europene în România.